Koszyce 19 października 2007 roku

 

Szanowni Państwo

Członkowie

Koszyce Chicago Club

 

Z radością przyjęliśmy wiadomość, że po raz kolejny Wy nasi Rodacy za granicą nie pozostajecie obojętni wobec tego co się dzieje w Waszej Gminie i po raz kolejny podejmujecie działania, które moją na  celu pomoc dzieciom

z Gminy Koszyce.

Centrum Oświatowe to placówka, do której uczęszcza 578 dzieci. Nie trzeba nikogo przekonywać, że wśród nich znajdują się i takie, które potrzebują opieki, wsparcia i pomocy od innych, bo takowej ich dom rodzinny nie jest

w stanie im zapewnić. Jako szkoła, staramy się aby dzieci te otrzymywały wszelka możliwą pomoc, począwszy od materialnej, poprzez pomoc psychologiczną i pedagogiczną. Wiadomo jednak, że to jest tylko kropla w morzu potrzeb.

W tym roku szkolnym zamierzamy jednak rozszerzyć naszą pomoc dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zależy nam, aby miały one możliwość uczestniczenia w przedsięwzięciach, które są organizowane w naszej szkole, a które niestety wymagają nakładów finansowych. Do nich m.in. nalezą –od kilku lat organizowana Zielona Szkoła- w tym roku tydzień uczniowie mają spędzić w Krynicy Górskiej i okolicach. Wycieczki klasowe, na które dzieci te nie jeżdżą- np. do Zakopanego, Bochni, Krakowa, czy Warszawy. Nie mówiąc już o takim „luksusie” jak wyjazd na basen do pobliskiej Kazimierzy Wielkiej. Chcemy aby uczniowie ci mieli możliwość poznawania świata i ludzi, mogli oderwać się od rzeczywistości, poznać inną, radosną stronę dzieciństwa. Przecież każdy z nas najmilej wspomina klasowe wycieczki, szkolne wyjazdy. To przecież zostaje na całe życie.

 

DLATEGO W IMIENIU WSZYSTKICH „NASZYCH POTRZEBUJĄCYCH DZIECI” ZWRACAMY SIĘ DO PAŃSTWA

O WSPARCIE NAS W TYCH ZAMIERZENIACH I DZIAŁANIACH.

 

          O tym co udało się nam zrobić  będziemy na bieżąco informować Chicago Koszyce Club.

 

Z poważaniem Dyrektor Centrum Oświatowego Teresa Domagała,

wicedyrektor Joanna Cisak

wicedyrektor Iwona Wolna -Biały

 

Home