CENTRUM OŚWIATOWE W KOSZYCACH

___________________________________________________________________________

 

 

Koszyce. 18 stycznia 2008r.

 

Szanowni Państwo

Zarząd  i Członkowie

klubu Koszyce Chicago Club

 

 

W imieniu uczniów Centrum Oświatowego w Koszycach bardzo serdecznie dziękujemy członkom Koszyce Chicago Club, oraz wszystkim tym, którzy wsparli nasza szkołę finansowo. Dzięki temu duża grupa najbardziej potrzebujących  dzieci będzie mogła uczestniczyć w szkolnych wyjazdach i wycieczkach. Będziemy przekazywać Państwu informację jak pieniądze zostały rozdysponowane i jakie dzieci z nich skorzystały. Chcemy zapewnić, ze każda złotówka będzie dobrze przez nas wykorzystana.

Dziękujemy za wsparcie, pamięć, podejmowanie inicjatyw, które pomagają dzieciom z naszej gminy. Pragniemy podkreślić ze ma dla nas ogromne znaczenie świadomość, że zawsze możemy liczyć na  Państwa!   Pozdrawiamy bardzo serdecznie!

 

Uczniowie,   Grono Pedagogiczne

Dyrektor Centrum Oświatowego

                                                                    w Koszycach

 

                                                                                                                               mgr Teresa Domagała

Home